• slider image
  • slider image
:::
行事曆
成語隨時背
ㄉㄨㄥ ˋ ㄖㄨ ˊ ㄕㄣ    ㄕㄤ   
參、商,均為二十八星宿名;參星出現在西方,商星出現在東方,兩者不能在空中同時出現。比喻分離後難以會面。
more...
隨機小語
不必告訴我你讀過什麼書,從你的言談我就可以察知。

愛默生(美國)

圖片跑馬燈
玉里分局敬老專案.jpg
玉里分局敬老專案.jpg
玉里分局敬老專案
玉里分局敬老專案.jpg
玉里分局敬老專案.jpg
玉里分局敬老專案
觀音派出所宣傳聞見.jpg
觀音派出所宣傳聞見.jpg
玉里分局敬老專案
校車安全_170213_0005.jpg
校車安全_170213_0005.jpg
校車安全_170213_0009.jpg
校車安全_170213_0009.jpg
校車安全_170213_0017.jpg
校車安全_170213_0017.jpg
校車安全_170213_0018.jpg
校車安全_170213_0018.jpg
校車安全_170213_0015.jpg
校車安全_170213_0015.jpg
校車安全_170213_0016.jpg
校車安全_170213_0016.jpg
校車安全_170213_0017.jpg
校車安全_170213_0017.jpg
校車安全_170213_0018.jpg
校車安全_170213_0018.jpg
校車安全_170213_0019.jpg
校車安全_170213_0019.jpg
:::
公告事項
  • 所有消息
  • 特教
  • 教務
  • 學務
  • 輔導
  • 總務
  • 人事
  • 會計
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]